Sultan 5. Mehmed Reşad Dönemi 20 Kuruş

6 Ağustos 1332 (1917) tarihli L Harfi
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı