Sultan 5. Mehmed Reşad Dönemi 3 adet 20 Kuruş

22 Aralık 1331 (1916) tarihli D, D, F harfi
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı