Sultan 5. Mehmed Reşad Dönemi 5 Kuruş

22 Aralık 1331 (1916) tarihli Q harfi
Talat ve Hüseyin Cahid imzalı