İzmir, Basmahane Tren İstasyonu Konulu Kartpostal

Fransızca ve Rumca Yazılı
Editör: S. Sarantopoulo, Smyrne