İzmir, Askeri Bina Konulu Kartpostal

Fransızca ve Rumca Yazılı
Editör: S. Sarantopoulo, Smyrne