Sultan 2. Abdülhamid ve Bayraklar, Meşrutiyet Kartpostalı, 11-24 Juillet 1908

Üstte Eski Türkçe "Padişahım Çok Yaşa" Yazılı
Altta "Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet" Yazılı,