Sultan 2. Abdülhamid ve Bayraklar, Meşrutiyet Kartpostalı

Özgürlük, Eşitlik, Kardeşilik Yazılı (Liberte, Egalite, Fraternite)
Üstte Eski Türkçe "Padişahım Çok Yaşa" Yazılı
Editör: A. Minasse, Pera