Meşrutiyet Konulu, Bayraklı ve Osmanlı Armaları, Sultan 2. Abdülhamid Resimli Kartpostal, 11-24 Juillet 1908

"Yaşasın Anayasa ve Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Kardeşilik" Yazılı,
Üstte Eski Türkçe "Hürriyet, Adalet, Müsavat, Uhuvvet" Yazılı,
Altta "Padişahım Çok Yaşa" Yazılı