İstanbul, İtfaiye (Tulumbacı) Arabası, Fotokart

Fotokartın arka yüzünde Eski Türkçe "Kadıköy Göztepe yangın dönüşü hatırası, 6 Şubat 1339" yazmakta.