2. Meşrutiyet Sonrası İstanbul'da İtfaiye (Tulumbacı) Taburu, Fotokart

27 Nisan 1912 tarihli, fotokartın arka yüzünde fotoğrafçı Ahmed Bey kaşesi bulunmakta.