İstanbul, Boğaziçi Fırıldak Bahçesi, Fotokart

Aramion ve Bekerjian Ailesi