Gelibolu, Ahmet Bican ve Yazıcızade Mehmer Efendi'nin Türbeleri , Kartpostal

Gallipoli,
Editör: Takvor J. Soukiassian, No:6