Arifzade Hasan Rami, Serafim Gedikoglu ve Şürekası, Levazım-ı İnşaiye Ticarethanesi İş Yeri Kartı İstanbul Ayazma Kapısında Arpacılarda Numero 261