Osmanlı İmparatorluğu Tekel İdaresi 100 Siagaralık Teneke Kutu

Regies Des Tabacs De L'Empire Ottoman Constantinople
Ölçü: 7,5 x 15 cm, Yükseklik: 4 cm