Sultan 5. Mehmed Reşad Dönemi 1/4 Lira

18 Ekim 1331(1915) E harfi
Talat ve Hüseyin Cahit imzalı