Sultan 5. Mehmed Reşad Dönemi 3 adet 5 Kuruş

4 Şubat 1332 (1917) tarihli, Seri 6
Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı