Albert Gabriel (1883-1972) / Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin / Albert Gabriel (1883-1972) Architecte, archéolugue, artiste, voyageur Korkut E. Erdur (editör), Pierre Pinon (küratör), İstanbul, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık 2006

Türkçe ve Fransızca, 439 sayfa, çok sayıda renkli ve siyah beyaz fotoğraf, illüstrasyon, çizim ve belge
Bu sergi kitabı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A. Ş. tarafından, 15 Eylül – 11 Kasım 2006 tarihleri arasında Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galeri’sinde açılan sergi dolayısıyla hazırlanmıştır.
Ölçü: 29x23 cm
Prof. Albert Gabriel yıllarca Türk sanatı ve kültürü üzerinde derin araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları bilim dünyasına tanıtmak için ciddi bir çaba göstermiştir. Uzun yıllar ülkemizde yaşanan Prof. Gabriel, ülkenin çeşitli bölgelerini gezerek Türk köylüleri ile iletişim kurup, bu insanların ruhunu derinden kavramaya çalışmıştı. Prof. Gabriel'in Türkiye ile ilişkisinde 1926'da Darülfünun'da görev alması bir dönüm noktası olmuş burada 1930 yılına kadar Arkeoloji ve Sanat Tarihi dersleri vermiştir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisini Anadolu'daki mimari eserleri incelemekle görevlendirmesi uzun yıllar devam çalışmalar yapmasına yol açmış, bu çalışmalar daha sonra yazar tarafından eserinde toplanmıştır.Yapı Kredi yayınları tarafında basılan elimizdeki bu eser Gabriel'i mimar, arkeolog, ressam yönleriyle tanıtan çok kapsamlı bir yayındır. Eserin ilk bölümü Prof. Gabriel'in sanatına ilgi duyan Türk, Fransız, Yunan bilim adamlarının araştırmalarını, onu yakından tanıyanların anılarını kapsamakta; ikinci bölüm ise sergi katalogundaki malzemeyi kapsamaktadır