Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür, Murat Belge, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2005

563 sayfa
Çok sayıda renkli illüstrasyon, fotoğraf, karton kapağında.
Ölçü: 23x27 cm

Prof. Dr. Murat Belge, yılların verdiği bilgi birikimiyle birlikte adım adım, tarih denilen ve çok iyi bilinmeyen bir kıtayı, kendi deyişiyle keşfedip, “tanıdık” kıldığı bu eserinde, Osmanlı tarihinin “klasik” denilen dönemini ele alıyor. Osmanlı’ya dair verili gerçekler olarak gördüğümüz temel durumlar-olayları yeniden okumaya açan Belge, Anadolu’nun küçük bir beyliğinden kozmopolit bir imparatorluğa geçişin öyküsünü, toplumsal yönlerini de vererek olabildiğince tartışıp, anlamaya çalışıyor. Kesin yargılar vermekten çok “böyle böyle de olabilirmiş” gibi ucu açık bir dille yazılmış olan bu kitap, tarihyazımı açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.