Lettres sur la Turquie; ou, Tableau Statistique, Religieux, Politique, Administratif, Militaire, Commercial, etc. de L'Empire Ottoman, Depuis le Khatti-Cherif de Gulkhanè (1839) Accompagné de Pièces Justificatives. Deuxiéme Partie: Les Raias (Grecs, Arméniens, Arméniens-Catholiques, Israélites, Latins), [Jean-Henri Abdolonyme] Ubicini (1818-1884), Paris 1854

481 sayfa, 2. cilt,
Dönemin sırtı deri, kapağı ve yan kâğıtları ebrulu cildinde, haliyle
Ölçü: 18x12 cm
Eser, Ubicini’nin İstanbul’a yolculuğunu konu alan ve 1850 yılının Martından başlamak üzere Moniteur Universel’de yayımlanmaya başlanan mektuplarının kitap haline getirilmiş şeklidir. O sırada Türkiye ile Rusya arasında yeni sorunların ortaya çıkması üzerine Avrupa kamuoyunun dikkati yeniden Osmanlı Devleti’ne çevrilmişti. Bu mektuplar Türkiye’nin gerçek yüzünün Batı’da tanınması açısından büyük değer taşımaktadır. Eserin I. cildinde Tanzimat’la birlikte değişen Osmanlı kurumları ve toplumsal yapı ele alınmakta, satışa sunulan bu II. ciltte ise Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayri Müslimlerin (Reaya) durumu tarihsel ve hukuksal açıdan incelenmektedir.