Hünername Minyatürleri ve Sanatçıları. Hünername adlı eserin Yapı ve Kredi Bankası tarafından yayınlanan tıpkı baskısı. 1969, İstanbul.