The Turkish Empire The Sultans, The Territory, And The People, London, 315 Sayfa

1 katlanır harita bulunmaktadır. Ayrıntılı bir Osmanlı İmparatorluğu ve Türk tarihi anlatılmaktadır. Selçuklularla başlayan kitap 2. Abdülhamid dönemine kadar gelmektedir.
Ölçü: 18 x 12 cm