Daybreak In Turkey, James L. Barton, 1908, Boston, 294 Sayfa

9 fotoğraf sayfası bulunmaktadır. 2. Meşrutiyet'in hemen sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik, siyasal ve sosyal durumunu özetleyen bu önemli çalışma özellikle ülkede faaliyet gösteren misyonerlerin çatışmalarını yansıtması bakımından da değerlidir.
Ölçü: 21 x 14,5 cm