I. Dünya Savaşı Suriye-Filistin Cephesi fotoğraf

Sina Osmanlı kamp alanı ve hastanesi (Auja al-Hafir)
11,5x17cm