1.Dünya Savaşı Suriye-Filistin Cephesi, Yerel Aşiretler Fotoğraf

15x20cm