17 Mart 1923 tarihli, L'Illustration gazetesi

Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım konulu bölüm bulunmakta