İzmir, Maymun Oynatıcısı Konulu Kartpostal

Editör: A. Virabian, Smyrne