Meşrutiyetin İlanı Sonrası, Rum Göstericilerin İzmir Konak'a Gelişi

Fransızca ve Rumca Yazılı
(Smyrne - L'Arrivee des Manifestation Grecs a Konak) Arkada Kraemer Oteli Dikkat Çekiyor.
Editör: Collection C. S. D.