Meşrutiyet'in İlanı Sonrası İzmir Basmane'de Ermeni Cemaati'nin Yeniden Kurulması İçin Yapılan Gösteri Konulu Kartpostal

Fransızca ve Rumca Yazılı
(Smyrne - La Manifestation Pour La Reconstitution de la Communaute Armenienne a Basma-hane)
Editör: Collection C. S. D.