Meşrutiyet İlanı Sonrası, Yunanistan Krallığı Prensleri Andrew ve Christopher'in İzmir'e Gelişi Konulu Kartpostal

Fransızca ve Rumca Yazılı
(Smyrne - L'Arrivee des Princes Andre et Christofore de Grece a Smyrne)
Editör: Collection C. S. D.