Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan Armaları ve Hükümdarları Resimli Kartpostal

Eski Türkçe "Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti İstanbul Merkezi" Yazılı ve Cemiyet Armalı
Rumca "Yaşasın Anayasa" Eski Türkçe "Hürriyet, Müsavat, Adalet" Yazılı