Meşrutiyet Kartpostal

Eski Türkçe ve Rusça "Kanun-i Esasi'nin Müessisi Merhum Midhat Paşa" yazılı