Enver Paşa ve Bayraklar Resimli Meşrutiyet Kartpostalı,

Eski Türkçe ve Rumca Yazılı, Arka Tarafı Farklı Kişiler tarafından İmzalanmış.
Editör: Gattegno Salonique