Hakkı Ekrem yazılı Katran Şişesi

Eski Türkçe kabartma yazılı
17,5cm