Osmanlı Bankası Kumbarası

Banque Imperiale Ottomane (6x11x8cm)
Bank-ı Osmani-i Şahane