1914 Dersaadet Darülfünun Tıp Fakültesi (Tababet) Mezuniyet Diploması

İstanbul Küçük Langa doğumlu Ahmet Refet bin İsmail Hakkı 1306 doğumlu
43,5x51 cm