Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in İstanbul Ziyareti Konulu Kartpostal

Sultan 5. Mehmed Reşad, 2. Wilhelm ve Enver Paşa Birlikte At Arabasında