1. Dünya Savaşı Konulu, Arkada İstanbul Boğazında Savaş Gemileri Görünen Kartpostal

Üstte Sultan 5. Mehmed Reşad Resimli Kartpostal