TÜRK HAVA KURUMU

1930 Sürsarjlı Türk Tayyare Cemiyeti, Katalog No:T15/T21 damgasız, şarniyersiz tam seri
Katalog: 15.000 TL

xx