CUMHURİYET

1938 2. Uçak 35 kuruş ve 9 kuruş altılıblok damgasız, şarniyersiz

9 kuruşun bir puluna bakılacak

xx