CELAL TUTANT (1910-1994) imzalı

Tuval üzeri yağlıboya

Çerçevenin arkasında "Ali Ekberin Kahve- Akhisar. Bir desenden 1950-155" yazılı

38x46cm