Etrafı dönemin pulları ile süslü İcazet

1259 (1843) tarihli
İcazeti Alan: İbrahim Salim Sarım
İcazeti Veren Hoca: Mehmet Şükrü
Tasdikleyen: Emine Saffet
14x21cm