Histoire Universelle, César Cantu, 1862 Paris

Cesar Cantu'nun dünya tarihi kitabı
17 cilt, 655+ 588+ 540+ 667+ 544+ 554+ 524+ 560+ 707+ 659+ 734+ 670+ 498+ 684+ 828+ 814+ 565+ 438 sayfa (1 ile 19. ciltler arasında 3 no'lu cilt eksik)