A Lexicon English and Turkish, J.W. Redhouse, 1911 İstanbul, A.H. Boyajian

827 sayfa
1911 yılında Amerikan misyonu için, Boyajian tarafından İstanbul'da basılan Eski Türkçe- İngilizce sözlük